Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính

Mục tiêu đầu tư tài chính của Tập đoàn HASCO là huy động và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tham gia đầu tư, góp vốn vào các ngành/lĩnh vực có triển vọng về lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn, đặc biệt là tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp.

Dựa trên nền tảng là chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn và lợi thế về nguồn nhân lực, bề dày kinh nghiệm, những năm qua, Tập đoàn HASCO đã trở thành nhà đầu tư tài chính uy tín và đạt được nhiều thành công. Các hoạt động đầu tư tài chính chủ yếu của Tập đoàn HASCO bao gồm:

  • Góp vốn thành lập doanh nghiệp;
  • Góp vốn với tư cách cổ đông chiến lược;
  • Cung cấp các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp;
  • Đầu tư tài chính dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản;
  • Đầu tư trên thị trường vốn và thị trường chứng khoán.