HASCO Holdings tham dự Lễ công bố quyết định và ra mắt Quỹ khuyến học Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh!

22/11/2023

Sáng ngày 20/11/2023, Ông Nguyễn Minh Ly – Phó Chủ tịch HĐQT đã đại diện HASCO Holdings tham dự Lễ công bố quyết định và ra mắt Quỹ Khuyến học Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh!

Quỹ khuyến học Đức Thọ ra đời hỗ trợ các em học sinh, sinh viên, giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, công tác

Được biết, Quỹ Khuyến học huyện Đức Thọ là quỹ xã hội được hình thành từ đóng góp ban đầu của các sáng lập viên, nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước với mục đích hỗ trợ các em học sinh, sinh viên, giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, công tác.

Ông Nguyễn Minh Ly – Phó Chủ tịch HĐQT đã đại diện HASCO Holdings ủng hộ Quỹ số tiền 200.000.000 VNĐ

Mục đích thành lập quỹ nhằm duy trì hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, động viên những cá nhân người dạy, người học trên địa bàn huyện gặp khó khăn, đồng thời khen thưởng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phong trào giáo dục trên địa bàn huyện ngày càng phát triển…
Tham gia buổi Lễ, đại diện cho HASCO Holdings, Ông Nguyễn Minh Ly – Phó Chủ tịch HĐQT đã gửi tặng quỹ số tiền 200.000.000 VNĐ và bày tỏ sự quan tâm của HASCO đối với công tác khuyến học khuyến tài, nhất là việc chăm lo, tạo động lực cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

 

 

 

chevron_left
chevron_right