Xây dựng văn hóa học tập liên tục tại Tập đoàn HASCO

23/12/2021

Phát triển cá nhân và nghề nghiệp ngày càng trở nên quan trọng đối với người lao động trong thời đại 4.0, khi mà đòi hỏi về năng lực ngày càng cao để có thể thích ứng với sự thay đổi về nhu cầu của thị trường, khách hàng và công nghệ. Lực lượng lao động ngày nay muốn có sự linh hoạt trong học hỏi và có thể tiếp cận dễ dàng với chương trình đào tạo phù hợp và các cơ hội học hỏi liên tục khác cùng với cấp quản lý, đồng nghiệp cũng như việc tự học.

Tập đoàn HASCO coi học tập trở thành một yếu tố trọng tâm và khác biệt để thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài, từ đó phát triển nguồn nhân lực mạnh với đủ tài năng - trí tuệ - đạo đức, đưa HASCO trở thành một Tập đoàn Đầu tư - Tài chính chuyên nghiệp, tin cậy hàng đầu. Tập đoàn HASCO coi trọng và tạo điều kiện để cán bộ nhân viên học tập liên tục, giúp nhân viên thành công cả bên trong và bên ngoài công việc, cả trong hiện tại và tương lai.

Xây dựng khung năng lực, lộ trình học tập và tổ chức các khóa học

Tập đoàn HASCO đang triển khai xây dựng khung năng lực cốt lõi và khung năng lực lãnh đạo, là tập hợp các năng lực cùng với yêu cầu cụ thể về cấp độ của từng năng lực đối với từng nhóm cán bộ nhân viên và vị trí công việc khác nhau. Đây là các năng lực mà Tập đoàn HASCO mong muốn và yêu cầu cán bộ nhân viên phát triển để thực hiện hiệu quả công việc cũng như góp phần thực hiện tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu của Tập đoàn.

Dựa trên yêu cầu năng lực và hiện trạng năng lực của cán bộ nhân viên, Tập đoàn HASCO ban hành lộ trình học tập với các khóa học cụ thể dành cho cho cấp lãnh đạo, quản lý cũng như các nhóm nhân viên khác nhau.

Trong tháng 11 và tháng 12/2021, Tập đoàn HASCO đã tổ chức khóa học Kỹ năng Huấn luyện (cho cấp lãnh đạo, quản lý), Kỹ năng Giao tiếp, Kỹ năng Làm việc nhóm (cho cấp nhân viên). Trong quý I năm 2022, Tập đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các khóa học Phân công và Ủy thác Công việc, Kỹ năng Lãnh đạo (cho cấp lãnh đạo, quản lý), Quản lý Thời gian và Công việc, Giải quyết vấn đề, Tư duy và Phương pháp sáng tạo (cho cán bộ nhân viên).

Một khóa học dành cho cấp Lãnh đạo - Quản lý

Triển khai đa dạng các hoạt động học tập

Bên cạnh các khóa học trên lớp, Tập đoàn HASCO cũng triển khai đa đạng các hoạt động, các kênh học tập. Định kỳ hai tuần một lần, cuộc thi đố học tập được tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn. Đề bài mỗi cuộc thi đề cập đến một chủ đề, kỹ năng, kiến thức cụ thể, thiết yếu với tất cả mọi người như phân tích SWOT bản thân, sắp xếp ưu tiên công việc, xác định vấn đề và tìm kiếm giải pháp…

Ngoài phần thưởng tài chính, những người đạt giải mỗi cuộc thi còn có cơ hội ăn trưa và giao lưu với lãnh đạo Tập đoàn. Cuộc thi đố học tập cũng là cơ hội để cán bộ nhân viên trong từng bộ phận cũng như giữa các bộ phận thi đua, hợp tác, giao lưu và gắn kết với nhau.

Cán bộ nhân viên thảo luận nhóm trong một cuộc thi đố học tập vào giờ nghỉ trưa

Các bài viết học tập về một kiến thức, kỹ năng cụ thể cho cấp lãnh đạo, quản lý và cán bộ nhân viên cũng được đăng thường xuyên trên Nhóm HASCO News (Facebook) để các thành viên tự đọc và tự học. Thời gian tới, các buổi kiểm tra trắc nghiệm về các chủ đề, bài viết đã đăng tải sẽ được tổ chức để đánh giá việc tự học của cán bộ nhân viên, qua đó Lãnh đạo Tập đoàn có thể ghi nhận, khen thường kịp thời các cá nhân, bộ phận có kết quả học tập xuất sắc.

Tập đoàn HASCO coi hoạt động huấn luyện thường xuyên của cán bộ quản lý với cấp dưới trực tiếp sẽ là trọng tâm và chủ đạo trong triển khai văn hóa học tập liên tục. Đó là lý do khóa học đầu tiên dành cho cấp lãnh đạo, quản lý được tổ chức là Kỹ năng Huấn luyện. Sắp tới, Tập đoàn sẽ ban hành quy định và hướng dẫn về hoạt động huấn luyện, theo đó hàng tuần, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải dành tối thiểu từ 20 – 30 phút để huấn luyện mỗi cán bộ nhân viên dưới quyền. Cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ thảo luận với nhân viên về kế hoạch phát triển cá nhân, cách áp dụng các kỹ năng mới vào công việc cũng như kết nối sự phát triển cá nhân với các mục tiêu của bộ phận và của Tập đoàn.

Với các hoạt động học tập đã, đang và sẽ triển khai, HASCO sẽ từng bước xây dựng thành công văn hóa học tập liên tục, trở thành đặc trưng văn hóa nổi bật và đáng tự hào của Tập đoàn Đầu tư - Tài chính HASCO.

chevron_left
chevron_right